Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov

IS osobných údajov je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 201414818.

Provozovatel internetového obchodu MAKEUP AND MORE s.r.o. tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu "Zákona č.. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ".Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je, při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilky.Podle výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu MAKEUP AND MORE s.r.o. současně zavazuje, že na přání zákazníka, vymaže neprodleně jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem-hackerům. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Ochrana osobních údajů e - shop www.zoeva.cz

Informace a poučení o právech ve smyslu § 15 zákona č. . 122/2013 Z. z . o ochraně osobních údajů .
V souladu se zákonem č. . 22 / 2004 o elektronickém obchodu a s § 10 odst. . 3 zákona č. . 122/2013 Z. z . o ochraně osobních údajů jste povinen poskytnout své osobní údaje v rozsahu uvedeném v Registračním formuláři na webovém sídle ZOEVA www.zoeva.cz . V souladu s § 10 odst. . 3 zákona č. . 122/2013 Z. z . o ochraně osobních údajů je společnost MAKEUP AND MORE sro se sídlem Zechenterova 328 / 5 , 96701 Kremnica IČ: 46168834 ( dále jen MAKEUP AND MORE sro ) oprávněna zpracovávat osobní údaje uvedené v Registračním formuláři jakož i údaje o nákupech registrovaných uživatelů během celého období registrace v e - shopu www.zoeva.cz pro účely registrace uživatelů , vedení databáze registrovaných uživatelů , zpracování objednávek , informování uživatele o stavu objednávek a vedení účetních a jiných dokladů spojených s vyřízením objednávky.V případě , že budete mít zájem o zrušení registrace v e - shopu www.zoeva.cz , stačí když své rozhodnutí písemně oznámit emailem na obchod@zoeva.sk .MAKEUP AND MORE s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit registraci v e - shopu www.zoeva.cz , pokud nebyla za posledních 36 měsíců zrealizovaná žádná objednávka.Po zrušení registrace v e - shopu www.zoeva.cz a po ukončení účelu zpracování budou vaše osobní údaje neprodleně zlikvidovány .Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky obsahující osobní údaje dle Skartačního pořádku a spisového plánu je MAKEUP AND MORE sro povinen uchovávat 10 let od vyřízení objednávky . Lhůta začíná běžet 1. ledna roku následujícího po roce , ve kterém byla objednávka vyřízena . Po této lhůtě budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány .
Zakliknutím políčka " Souhlasím se zasíláním informací" v Registračním formuláři a v souladu s § 11 odst. . 1 zákona č. . 122/2013 Z. z . o ochraně osobních údajů udělujete MAKEUP AND MORE sro svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v Registračním formuláři jakož i údajů o Vašich nákupech po celou dobu platnosti souhlasu k zasílání nabídek zboží a služeb a informací o různých akcích poštou , emailem nebo SMS zprávou .Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat , stačí když své rozhodnutí písemně sdělíte na adresu MAKEUP AND MORE sro případně emailem na obchod@zoeva.sk .Po ukončení platnosti souhlasu , po odvolání souhlasu a po ukončení účelu zpracování budou vaše osobní údaje neprodleně zlikvidovány .
Poskytnuté osobní údaje musí být pravdivé a aktuální . V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen MAKEUP AND MORE sro informovat o jejich změně poštou na adresu MAKEUP AND MORE sro , případně emailem na obchod@zoeva.skBerete na vědomí , že osobní údaje uvedené v Registračním formuláři budou poskytované zprostředkovateli tedy subjektům smluvně spolupracujícím s MAKEUP AND MORE sro jako jsou přepravní a zasilatelské společnosti , IT správci databází a pod .Berete na vědomí , že osobní údaje uvedené v Registračním formuláři budou zpřístupněny třetím stranám za účelem podpory , správy a rozvoje informačních systémů , provedení auditu .Berete na vědomí , že Vaše práva při zpracovávání osobních údajů jako dotčené osoby upravuje § 28 a násl . zákona č. 122/2013 Z. z . o ochraně osobních údajů . Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od MAKEUP AND MORE sro vyžadovat informace , odpisy a opravu jeho osobních údajů zpracovávaných MAKEUP AND MORE sroSeznam aktuálních subjektů , kterým budou Vaše osobní údaje poskytnuté : Česká pošta, Frogman s.r.o.


NmIzZTMwZ